Ka Ling School Of The Precious Blood
寶血會嘉靈學校
升中資訊

升中派位

2023至2024年度派位結果

  • 本學年有超過87%畢業生獲派中學學位首三個志願,而獲派第一志願者佔70%。
  • 本學年有接近四成畢業生獲派第一組別中學。

 

本校六年級學生大致獲派以下中學:

嘉諾撒聖瑪利書院

保良局第一張永慶中學

真光女書院

九龍真光中學

寶血會上智英文書院

中華基督教會銘賢書院

沙田蘇浙公學

迦密中學

聖母玫瑰書院

德雅中學

聖芳濟書院

香港培道中學

中華基督教會蒙民偉書院

滙基書院(東九龍)

長沙灣天主教英文中學

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學

 瑪利諾神父教會學校

中華基督教會銘基中學

匯基書院

寧波第二中學

東華三院張明添中學

保良局胡忠中學

佛教大雄中學

馬鞍山崇真中學

聖公會聖馬利亞堂莫慶堯中學

路德會協同中學

聖公會基孝中學

德貞女子中學
 
Powered by Friendly Portal System v9.85